(Thứ Hai, ngày 23/05/2022 12:05)

       Ngày 19/5/2022, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng; đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

       Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia của hơn 60 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty chủ trì Hội nghị.

 

                                                            

                                                                                                                Quang cảnh tham dự Hội nghị


       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty báo cáo chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng; đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

       Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Phú đi sâu phân tích những nội dung chủ yếu, cốt lõi của chuyên đề năm 2022 như: Sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.

 

       Đồng chí Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng ta đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII).


                                                              

                                                              Đ/c Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty báo cáo chuyên đề học tập và làm

                                                                                    theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.


       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí: Nguyễn Văn Sáu - Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về luân chuyển cán bộ và một số thông tin về tình hình trong nước và thế giới trong thời gian vừa qua.

 

                                                             .

                                                                             Đồng chí: Nguyễn Văn Sáu Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

       Việc triển khai chuyên đề năm 2022 nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đó vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 


Nguyễn Văn Sáu - ĐUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
  
Các tin khác:
  [25-10-2019] Hội thi báo cáo viên giỏi Thị xã An Nhơn năm 2019
  [25-10-2019] Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
  [27-05-2016] Chi bộ văn phòng Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định: Từ những việc làm thiết thực
  [27-05-2015] Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020
Từ ngày: Đến ngày:
         Tin khác
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Lễ đón nhận huy chương
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               8
   Tổng số lượt truy cập: 755236
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com