Đính chính báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Ban hành theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2017 (báo cáo sau kiểm toán)(Ban hành theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)
Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2017 (Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015)
Tình hình Tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015)
Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2017
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Văn phòng Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định
Lịch công tác tuần
Danh sách trực Phòng chống thiên tai
Công khai tài chính
Chính sách BHXH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Công Thông tin điện tử Cục phát triển Doanh nghiệp
Tổng cục thủy lợi
Dự báo sâu bệnh
Dự báo thời tiết
Tuổi trẻ Bình Định
Báo Bình Định
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               7
   Tổng số lượt truy cập: 411884
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com