sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2020.
Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019
Tình hình sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2018
Tình hình sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp năm 2017
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh Nghiệp năm 2015
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               8
   Tổng số lượt truy cập: 614855
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com