Cơ cấu tổ chức Công ty
Phân kinh phí cho các Xí Nghiệp TL thực hiện nạo vét bồi lấp, đắp lở kênh mương thông nước, khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016
Công tác quản lý lao động ở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai
Mở thầu gói thầu lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khu vực tỉnh Bình Định
Xếp loại Doanh nghiệp
Hướng dẫn đăng ký và xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2016
Mở thầu Công trình sửa chữa thường xuyên năm 2016
Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tại cuộc họp trực báo tháng 4/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo
Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định mở thầu Công trình sửa chữa thường xuyên năm 2015
Quy định về phòng chống cháy nổ tại trụ sở Văn phòng Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định
Bản tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ
Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Xây dựng Dự toán đặt hàng làm nhiệm vụ Quản lý KTCT Thủy lợi năm 2016 của Công ty
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2015
Quyết định về việc ban hành qui tắc kỹ thuật vận hành Cửa van cống lấy nước hồ chứa
Các tin khác:
  Quy định nhiệm vụ ca trực phòng chống lụt bão năm 2014
  Thoả ước lao động tập thể của Công ty
  Hướng dẫn V/v xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích Công tác KTCT thuỷ lợi
  Kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2015
  Qui chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Văn phòng Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định
Lịch công tác tuần
Danh sách trực Phòng chống thiên tai
Công khai tài chính
Chính sách BHXH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Công Thông tin điện tử Cục phát triển Doanh nghiệp
Tổng cục thủy lợi
Dự báo sâu bệnh
Dự báo thời tiết
Tuổi trẻ Bình Định
Báo Bình Định
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               7
   Tổng số lượt truy cập: 178455
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Khu vực Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại :056. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com