Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Quy định thành phần tham gia nghiệm thu công trình sữa chữa thường xuyên, khắc phục bão lũ, sửa chữa lớn do Công ty làm chủ đầu tư
Hội nghị tổng kết công tác đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động năm 2017
Phân kinh phí cho các Xí Nghiệp TL thực hiện nạo vét bồi lấp, đắp lở kênh mương thông nước, khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016
Công tác quản lý lao động ở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai
Xếp loại Doanh nghiệp
Hướng dẫn đăng ký và xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2016
Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định mở thầu Công trình sửa chữa thường xuyên năm 2015
Quy định về phòng chống cháy nổ tại trụ sở Văn phòng Công ty TNHH KTCT Thủy Lợi Bình Định
Bản tiêu chuẩn các chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ
Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Xây dựng Dự toán đặt hàng làm nhiệm vụ Quản lý KTCT Thủy lợi năm 2016 của Công ty
Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2015
Các tin khác:
  Quyết định về việc ban hành qui tắc kỹ thuật vận hành Cửa van cống lấy nước hồ chứa
  Quy định nhiệm vụ ca trực phòng chống lụt bão năm 2014
  Thoả ước lao động tập thể của Công ty
  Hướng dẫn V/v xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích Công tác KTCT thuỷ lợi
  Kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2015
         Tin khác
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Lễ đón nhận huy chương
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               8
   Tổng số lượt truy cập: 682886
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com