Các tin khác:
  Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 01/7/2020
  Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 31/01/2020
  Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 16/01/2020
  Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
  Ý kiến kết luận của Phó giám đốc phụ trách Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 18/12/2019
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               2
   Tổng số lượt truy cập: 515421
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com