Các tin khác:
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp đột xuất rà soát lại những công việc còn tồn tại trong thời gian qua và phân công nhiệm vụ công tác trong thời gian đến
  Ý kiến kết luận của Phó giám đốc phụ trách Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 15/8/2019
  Ý kiến kết luận của Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định tại cuộc họp trực báo ngày 17/7/2019
  Thông báo triệu tập đại biểu dự hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
  Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp trực báo ngày 09/5/2019
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               3
   Tổng số lượt truy cập: 466284
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com