Các tin khác:
  Kế hoạch thực hiện TT06 của Xí nghiệp V
  Lịch phát dọn kênh mương Xí nghiệp IV
  Bảng phân công thực hiện nhiệm vụ công nhân Xí nghiệp Thủy lợi III
  Bảng phân công nhiệm vụ công nhân Xí nghiệp Thủy lợi II
  Thông báo triệu tập Về việc tham gia "Ngày hội Văn hóa - Thể thao công nhân, viên chức, lao động Bình Định" lần thứ II - Năm 2016
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Văn phòng Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định
Lịch công tác tuần
Danh sách trực Phòng chống thiên tai
Công khai tài chính
Chính sách BHXH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Công Thông tin điện tử Cục phát triển Doanh nghiệp
Tổng cục thủy lợi
Dự báo sâu bệnh
Dự báo thời tiết
Tuổi trẻ Bình Định
Báo Bình Định
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               40
   Tổng số lượt truy cập: 168598
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Khu vực Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại :056. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com