Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và 03 năm gần nhất (2018-2020)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán.
Mực nước ngày 8/10/2020
Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp làm việc với Công ty về kết quả thực hiện đặt hàng dịch vụ quản lý và khai thác công trình thủy lợi năm 2017 và triển khai công tác đặt hàng năm 2018
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2015 đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
Quyết định về việc Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2014
Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật 06 tháng đầu năm 2014
Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2014
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2014
Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
Quyết định Ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định
         Tin khác
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Lễ đón nhận huy chương
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               10
   Tổng số lượt truy cập: 734102
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com