Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 cho viên chức quản lý Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định
Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2014 cho viên chức quản lý Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định
Chế độ tiền lương, thù lao, tiền lương thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch Công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Văn phòng Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định
Lịch công tác tuần
Danh sách trực Phòng chống thiên tai
Công khai tài chính
Chính sách BHXH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Công Thông tin điện tử Cục phát triển Doanh nghiệp
Tổng cục thủy lợi
Dự báo sâu bệnh
Dự báo thời tiết
Tuổi trẻ Bình Định
Báo Bình Định
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               10
   Tổng số lượt truy cập: 239723
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Khu vực Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại :056. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com