Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022.
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020.
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty TNHH KTCTTL Bình Định năm 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2018
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2015
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               8
   Tổng số lượt truy cập: 579704
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com