Báo cáo Tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán)
Một số chỉ tiêu tài chính 06 tháng đầu năm 2014
Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ 06 tháng đầu năm 2014
Tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn 06 tháng đầu năm 2014
Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 06 tháng đầu năm 2014
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               4
   Tổng số lượt truy cập: 598201
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com