(Thứ Năm, ngày 28/10/2021 12:10)

Sáng ngày  22-10-2021, Đảng ủy Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, ĐảngỦy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 7-10-2021, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024;

2. Cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

3. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

4.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5.Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Công tyđề nghị các đại biểu tham gia Hội nghịcần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần vềkết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Nguyễn Văn Sáu
  
Các tin khác:
  [01-10-2021] Ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp ngày 28/9/2021.
  [21-09-2021] Ý kiến kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp ngày 10/9/2021
  [01-04-2021] Thông báo buổi họp Ban Chấp hành CĐCS Công ty Quý I/2021
  [25-12-2020] Ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp ngày 24/12/2020
  [21-12-2020] Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ Lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Từ ngày: Đến ngày:
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               4
   Tổng số lượt truy cập: 544265
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com