Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm vào 03 năm gần nhất (giai đoạn 2016-2018)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Doanh nghiệp năm 2019
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2015-2017)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2014-2016)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020)
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Giai đoạn 2012-2014)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2014
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Văn phòng Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định
Lịch công tác tuần
Danh sách trực Phòng chống thiên tai
Công khai tài chính
Chính sách BHXH
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Công Thông tin điện tử Cục phát triển Doanh nghiệp
Tổng cục thủy lợi
Dự báo sâu bệnh
Dự báo thời tiết
Tuổi trẻ Bình Định
Báo Bình Định
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               13
   Tổng số lượt truy cập: 411903
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com