Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất (giai đoạn 2019 - 2021).
Dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Doanh nghiệp năm 2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (GĐ 2016-2018)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Doanh nghiệp năm 2019
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2015-2017)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2014-2016)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020)
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Giai đoạn 2012-2014)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015
Các tin khác:
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm
  Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2014
         Tin khác
         Tìm kiếm tin tức
         Video
Lễ đón nhận huy chương
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               7
   Tổng số lượt truy cập: 755233
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com