(Thứ Tư, ngày 17/06/2020 12:06)

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trịvà Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 16-8-2019 của Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIcủa Đảng”.

     Ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Đồng chí Trương Hữu Thành, UV BTVThị ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN  thị xã An Nhơn về dự và chỉ đạo đại hội và các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy An Nhơn đến dự.

Đ/c Trương Hữu Thành - UV BTV Thị ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN  thị xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

    Đại hội đã đánh giá cao kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, từ công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng đến lãnh đạo công tác chuyên môn. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng được Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp mạnh và bền vững được các cấp biểu dương. 

    Đại hội thông qua Nghị quyết xác định một số nhiệm vụ chính, trọng tâm  trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là:

    - Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; nâng cao ý chí tự lực, tự cường; ra sức khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công ty phát triển bền vững.

    - Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau:

    + 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý công trình, kênh mương các cấp, cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các đơn vị dùng nước;

    + 100% chi bộ trực thuộc được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, chương trình kế hoạch của cấp ủy các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";

    + Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

    + Hàng năm, 100% các tổ chức đoàn thể Công đoàn cơ sởđạt “vững mạnh, xuất sắc”, Chi đoàn thanh niên đạt “vững mạnh”. Không có tổ chức, đoàn thể trung bình, yếu, kém;

    + Công tác quốc phòng, an ninh: doanh nghiệp đạt chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự"; "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";

    + Thực hiện kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu do Thị ủy giao;

    + Công tác đào tạo bồi dưỡng: cao cấp lý luận chính trị 3 đồng chí, trung cấp chính trị 08 đồng chí; sau đại học 5 đồng chí, đại học thủy lợi hệ vừa làm vừa học 07 đồng chí và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn 20 đồng chí.

      Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Trong đó Đ/c Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Công ty được Đại hộibầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Tánh – Giám đốc Công ty được Đại hộibầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Phú – Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo chính trị

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/cTrương Hữu Thành, UV BTVThị ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xãAn Nhơn đã biểu dương thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt,Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm, có nhiều cố gắng trong công tác cấp nước tưới, công tác quản lý công trình.Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh”và Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Đ/c đề nghị trong nhiệm kỳ đến cán bộ đảng viên Đảng bộ cần cố gắng hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần này đề ra.

Bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 
   

 

                                                                                             Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ

                                                                                  Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

       * Một số hình ảnh khác trong Đại hội

 

 

 

              

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng TC - HC
  
Các tin khác:
  [27-07-2020] Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định tổ chức công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2020
  [04-06-2020] Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định năm 2020
  [06-01-2020] Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tánh giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định
  [11-09-2019] Mở thầu công trình sữa chữa, khắc phục các tuyến kênh thuộc hệ thống tưới hồ chứa nước Cẩn Hậu
  [19-08-2019] Tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ năm 2019
Từ ngày: Đến ngày:
         Tin vắn
         Tìm kiếm tin tức
         Video
         Thống kê người dùng
   Đang truy cập:               5
   Tổng số lượt truy cập: 544263
Bản quyền thuộc về : Công ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Bình Định.
Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Linh, Phường Nhơn Hòa, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256. 3835274 – Fax: 056. 3835913
Email: khaithacthuyloibd@yahoo.com.vn - bbtthuyloi@gmail.com